به گزارش پارس نیوز، 

عبداله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در یادادشتی توییتری با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور روحانی در حمایت از مواضع جنجال بر انگیز وزیر امورخارجه نوشت: