به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به بازار بزرگ همسایگان اشاره و نوشت: