به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار سخنان متفاوت روحانی در تاریخ های مختلف در مورد آمریکا نوشت: