به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی سخنی درباره ثواب صله رحم از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، نوشت: