به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به تلاش برخی از  افراد سست عنصر برای تسلیم در برابر غرب نوشت: