به گزارش پارس نیوز، 

یک کابر فضای مجازی در توییتر درباره توصیه های یک خبرنگار اصلاح طلب به کارگران هفت تپه، نوشت: