به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به سخنان زمان انتخابات آقای جهانگیری در مورد ماشین اقتصاد اشاره کرده و نوشت :