به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی از عدم همکاری بانک های اروپایی با ایرانیان بدلیل تحریم خبر داد و نوشت: