به گزارش پارس نیوز، 

 خبرنگار پارلمانی مجلس با انتشار توییتی به بررسی نتایج ریاست محمدرضا عارف بر کمیسیون آموزش مجلس مجلس پرداخت و نوشت: