به گزارش پارس نیوز، 

 الیهان عمر زن مسلمان آمریکایی که به تازگی نماینده مجلس سنا نیز شده به رفتار رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده و در توییتر نوشت: