به گزارش پارس نیوز، 

یک عال فضای مجازی با انتشار سخنانی از آیت الله العظمی سیستانی مرجع بزرگ شیعه در واکنشی به اختلاف افکنی بین برادران شیعه و سنی نوشت: