به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر آمار انسان های کشته شده توسط آمریکا را منتشر کرد.