به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره اظهارات تحقیرآمیز ترکان درباره پیشرفت ایران، نوشت: