به گزارش پارس نیوز، 

صفحه منتسب به رحیم پورازغدی در اینستاگرام با انتشار فیلمی درباره شهید امیر محمد اژدری نوشت:

شاید خیلی‌هایمان تصور کنیم که اینستاگرام، صرفاً محلی‌ برای نشان دادن زندگی لاکچری به دیگران است ولی امیر، از اینستایش نردبانی ساخت برای کمک به مردم محروم‌