به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به برخورد های سطحی با برخی از مجرمین انتقاد کرده و نوشت: