به گزارش پارس نیوز، 

امیر خجسته نماینده مجلس در یادداشتی توییتری از احیای حق الکشف قاچاق و فساد خبر داده و نوشت: