به گزارش پارس نیوز، 

عبدالله گنجی روزنامه نگار در توییتی به سخنان محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ، این سخنان رو کیسه کشی دانست و نوشت: