به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره اظهارات آشنا درمورد سخنان ظریف و پولشویی، نوشت: