به گزارش پارس نیوز، 

یک کابر فضای مجازی طی توییتی درباره تلاش منافقین برای برپایی اعتصابات سراسری در ایران، نوشت: