به گزارش پارس نیوز، 

یک کابر فضای مجازی در توییتر درباره دروغ های توییتر یک نماینده مجلس نوشت: