به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به بررسی سو مدیریت ها در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و ارتباط این اتفاقات با پروژه سازش غرب پرداخته و نوشت:

photo_2018-11-20_11-18-41