به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به بررسی برخورد مدعیان آزادی بیان با تظاهرات پرداخته و نوشت: