به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به صحبت های اخیر شریعتمداری  وزیر کار و رفاه واکنش نشان داده و نوشت: