به گزارش پارس نیوز، 

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی توییتی درباره تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم، نوشت: