به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره واکنش جهانگیری به موضوع کارخانه نیشکر هفت تپه، نوشت: