به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره تورم و نرخ ارز و اظهارات حجاریان نوشت: