به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره وعده ایجاد شغل رئیس جمهور و مشکلات کارخانه نیشکر هفت تپه نوشت: