به گزارش پارس نیوز، 

صفحه منتسب به حجت الاسلام پناهیان در اینستاگرام با انتشار عکسی نوشت:

#علامت_سیاستمدار_غیردلسوز

سیاستمداری که با #دشمن_مردم مهربان است،

نمی‌تواند مردم خود را دوست داشته باشد.

سیاستمداری که #لبخند_دشمن دلش را می‌برد،

به #اشک_مردم خود دل نمی‌دهد.