به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره جوان گرایی در کشور و دلبستن مسئولین به صندلی های خود نوشت: