به گزارش پارس نیوز، 

سفارت انگلیس در تهران درباره اهداف سفر هانت به ایران طی توییتی نوشت: