به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در واکنش به پیشنهاد شهیندخت ملاوردی برای سمت استاندار خراسان رضوی در توییتر نوشت: