به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی با اشاره به احتمال حضور خانم مولاوردی در مسند استانداری خراسان رضوی نوشت: