به گزارش پارس نیوز، 

مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر در توییتی به دلایل نگارش برخی سخنان از طرفی برخی از رجال سیاسی پرداخته و نوشت: