به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به دستگیری اسماعیل بخشی فعال صنفی شرکت هفت تپه در این باره نوشت: