به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره رابطه جهانگیری با مدیران کارحانه نیشکر هفت تپه، نوشت: