به گزارش پارس نیوز، 

پس از به وجود آمدن مشکلات زیادی برای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روز های اخیر و شروع موج اعتراضی کارگران به این وضعیت ، اکنون فضاءتوییتر مملوء از توییت هایی است که برای حمایت از کارگران هفت تپه انتشار یافته است در ادامه به بررسی برخی از این توییت ها می پردازیم:

هفت تپه     اسماعیل بخشی   نیشکر هفت تپه