به گزارش پارس نیوز، 

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با انتشار توییتی به انتقاد از خودرو سازان پرداخته و نوشته است که: