به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر از قالیباف بابت مدیریت جهادی و کارآمدی اش، انتقاد کرد.