به گزارش پارس نیوز، 

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با انتشار توییتی از اقدامات افشانی در طول تصدی گریش بر شهرداری تهران تشکر کرده ونوشت: