به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار یک تصویر از خسارات اسرائیل طی دو روز درگیری با حماس خبر داده و نوشت: