به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به بررسی وضعیت بدهی های آمریکا پرداخت نوشت: