به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر با انتشار فیلمی از کارگران نیشکر هفت تپه، نوشت: