به گزارش پارس نیوز، 

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در توییتی با اشاره به اعلام حکم بازنشستگی شهرداران توسط وزارت کشور و عدم صدور حکم برای شهردار جدید از برگزاری جلسه برای انتخاب سرپرست خبر داده و نوشت: