به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ وارشاد اسلامی در توییتر به نقل از غلامحسین کرباسچی نوشت: