به گزارش پارس نیوز، 

سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر راهکاری در خصوص جلوگیری از شرایط کنونی تحریم کشور شرح داد.