به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی با انتشار فیلمی از مدرسته رفتن بچه های پهلوی با هلی کوپتر، نوشت: