به گزارش پارس نیوز، 

عکسی از صبح روز گذشته تهران که میکائیل کلور- برشتولد، سفیر آلمان در ایران در توئیترش منتشر کرده است.