به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر با انتشار تصویری از یک دختر بچه یمنی، نوشت: