به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره دلخوشی های پاییز و زمستان مردم، نوشت: