به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر فیلمی حمایت یک پرنده از فرزندانش را به اشتراک گذاشت.